adaptacija stanovanja
Adaptacije

Adaptacija stanovanja ali hiše in definicija gradnje po GZ

Adaptacija stanovanja oz katerega koli drugega objekta je po novem GZ lahko razumljena kot vzdrževanje objekta oz rekonstrukcija starega objekta, pri čemer mora bit pri rekonstrukciji ohranjeni najmanj temeljni oz kletni zidovi obstoječega objekta. Poleg vzdrževanja objekta oz njegove rekonstrukcije, GZ, opredeljuje kot gradnjo tudi vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev ter spremembo namembnosti.Gradbeno dovoljenje …

Continue Reading