adaptacija stanovanja
Adaptacije

Adaptacija stanovanja ali hiše in definicija gradnje po GZ

Adaptacija stanovanja oz katerega koli drugega objekta je po novem GZ lahko razumljena kot vzdrževanje objekta oz rekonstrukcija starega objekta, pri čemer mora bit pri rekonstrukciji ohranjeni najmanj temeljni oz kletni zidovi obstoječega objekta. Poleg vzdrževanja objekta oz njegove rekonstrukcije, GZ, opredeljuje kot gradnjo tudi vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev ter spremembo namembnosti.Gradbeno dovoljenje za adaptacijo je potrebno za rekonstrukcijo, novogradnjo ali spremembo namembnosti objekta, medtem ko za vzdrževanje in vzdrževalnimi deli v javno korist na enostavnem objektu ni potrebno. Začetek gradnje pomenijo vsa dela, vključno z obrtniškimi in inštalacijskimi deli. Vsa elektroinstalacijska dela pri novogradnji, vzdrževanju ali rekonstrukciji, vam lahko v našem podjetju ponudimo po konkurenčni ceni.

adaptacija stanovanja