rezervoar za pitno vodo
Cisterne za vodo

Rezervoar za pitno vodo in akcija rezervoarjev in čistilnih naprav

Rezervoar za pitno vodo, rezervoar za deževnico ter rezervoar odpadnih voda, so tako kot biološke čistilne naprave za pitno in odpadno vodo naložba v učinkovito rabo pitnih vodnih virov. Rezervoarji za pitno vodo in čistilne naprave za odpadno vodo imajo odobreno ugodno kreditiranje preko Eko sklada RS. Višina odobrenih sredstev kreditiranja rezervoarja za pitno vodo, …

Continue Reading