Adaptacije Gradnja Ravne strehe Strehe Strešna kritina Zelene strehe

Zelene ravne strehe z ekstenzivno zazelenitvijo – najboljša izdelava!

Zelene strehe niso le lepe, ampak imajo številne prednosti, ki vam izboljšujejo ugodje in udobje življenja ter pod posebnimi pogoji celo prihranijo pri obratovalnih stroških objekta. Da pa bi zelene ravne strehe opravile svojo vlogo oz. nalogo, je potrebno, da je izdelava zelene strehe vrhunska. V Sloveniji je najbolj popularna ekstenzivna zazelenitev, ki je sicer izredno trpežna oblika ozelenitve, vendar je treba optimalno pripraviti pogoje za njen razvoj. Če zato ne boste poskrbeli, se vam lahko zelo hitro zgodi, da boste doživeli razočaranje. Tistim, ki se to zgodi, pogosto mislijo, da je zelena streha kot koncept zanič, vendar to seveda ni res. Četudi zelene strehe v ekstenzivni izvedbi izgledajo zelo enostavno, je tudi tu enako kot pri vseh zadevah. Če je na delu mojster, se vse zgodi prav in izgleda enostavno. Če pa je na delu šušmar, je temu primeren tudi klavrn rezultat.

Ekstenzivna zazelenitev ravne strehe

Zelene strehe potrebujejo ustrezne pogoje

Zelene strehe rastejo v pogojih, ki so neprimerno bolj ostri, kot so tisti na tleh. Zelene ravne strehe so izpostavljene vetru, ki je močnejši od vetra na tleh. Poleg tega zgoraj ni nobenega zavetja za rastline, ampak so popolnoma izpostavljene tudi vsem mogočim drugim nevšečnostim. Gotovo je pozimi na zeleni strehi na hiši bolj mraz, kot je na tleh. Poleti so zelene strehe v času vročine pod posebnim pritiskom, ker nimajo nobenega »zaledja«, kot je to značilno za rastline na tleh. Zaradi stroška statike imajo zelene ravne strehe namreč vedno zgolj minimalno količino rastnega substrata, ker si nihče ne želi streho preveč obremeniti z lastno težo in na podlagi tega dvigniti stroške statike oz. armature, betona itd. Posledica tega je, da imajo zelene strehe na voljo le majhne količine vode. Zato je ključno, da so vsi sloji takšni, da zadržujejo vsaj nekaj vode. Na tleh je seveda drugače, saj so pod plastjo humusa običajno pesek, skale in drugi materiali, ki zadržujejo vlago, ki v nočnem času sili proti površju in jo korenine rastlin prestrežejo. Na strešni površini pa korenine naletijo zgolj na hidroizolacijo, ki je odporna proti koreninam, zato je ne morejo prevrtati.

Zelena streha potrebuje prave rastline

Zelene ravne strehe naj izvajajo zgolj profesionalci

Na podlagi tega, kar smo opisali zgoraj, je logično, da morajo biti zelene strehe izdelane zelo natančno: na njih ne smejo biti preveč dobri pogoji (ker je to nepotreben strošek) in preslabi pogoji (ker to slabi ali celo onemogoči rastline). Le tisti, ki odlično poznajo teorijo in prakso izdelave zelene strehe, bodo natančno vedeli, kakšni materiali in v kakšni količini sodijo na strešno površino, da bo razvoj zelene strehe na hiši optimalen. S strani tovrstnih mojstrov boste dobili tudi ustrezna navodila in znanje, da boste lahko skrbeli za to, da bo vaša ozelenjena površina ostala v najboljši kondiciji še desetletja. Številne stranke nas namreč sprašujejo, kolikšna je življenjska doba ozelenjene strehe. Vedno povemo, da bo zelena streha preživela vsako hidroizolacijo in vse vgrajene gradbene materiale v hiši, vendar pod pogojem, da je vgrajena strokovno in da se pri vzdrževanju upošteva navodila izvajalca. Vzdrževanje polintenzivnih in intenzivnih strešnih zazelenitev je enako, kot je vzdrževanje podobnih površin na zemlji, a s pridržkom, da mora biti to vzdrževanje bolj pogosto oz. bolj skrbno. Ekstenzivna zazelenitev pa vzdrževanja skoraj ne potrebuje oz. je to zelo minimalno in enostavno. Poudariti pa je potrebno, da tudi slednje ozelenitve ne moremo kar prepustiti zobu časa, ker tudi ta potrebuje neko minimalno oskrbo.

Zelene strehe dandanes izvaja marsikdo

Ker so zelene strehe navidezno zelo enostavne za izvedbo, se jih dandanes v Sloveniji lotevajo gradbeniki, krovci, klasični (zemeljski) vrtnarji in tudi investitorji sami. Najpogostejša napaka vseh, še posebej investitorjev, je v tem, da na streho enostavno nasujejo zemljo v prepričanju, da je to vse, kar je potrebno za razvoj. Toda to kajpak ne drži. Zemlja ni nič drugega kot prah, v katerega so se spremenili nekoč živi organizmi. To pomeni, da ne omogoča nobenega zadrževanja vode in nobene drenaže. Zato se z zemljo ozelenjene strešne površine slej ko prej začnejo izmenično spreminjati v močvirja in pušče, na katerih preživijo zgolj kakšni trdovratni in vsega hudega vajeni intenzivni pleveli, ki so z estetskega vidika prava katastrofa. Napaka z zemljo je kajpak le ena od številnih napak, ki jih opisani profili izvajalcev zagrešijo.

Zelene ravne strehe prepustite v izvedbo specialistom

Najbolj zanesljiv recept za uspeh je, če ozelenjevanje vaše strehe izvedejo specialisti, ki se ukvarjajo samo s to dejavnostjo. Izolaterji, zemeljski vrtnarji ter gradbeniki počnejo še celo vrsto drugih opravil, zato se področju ozelenjevanja streh ne morejo stoodstotno posvetiti teoretično in praktično. Podjetje, ki počne le to, pa ima prednost in visoko motivacijo, da so teoretično in praktično stoodstotno podkovani na svojem področju, saj jim prav to ne nazadnje prinaša kruh.