zalogovnik vode
Ogrevanje in hlajenje

Zalogovnik je dobra investicija, ki omogoča velike prihranke pri ogrevanju

Zalogovnik omogoča velike prihranke pri ogrevanju in pri pripravi tople sanitarne vode samo v primeru, da je ustrezno dimenzioniran. Izbira hranilnika je zelo pomembna, zato je priporočljivo za nasvet vprašati strokovnjake v podjetju THS. Ob pravilni uporabi in rednem vzdrževanju, imajo hranilniki zelo dolgo življenjsko dobo. Zalogovnik tople vode se vgradi v sistem centralne kurjave, če se objekt ogreva s solarnim sistemom, s toplotno črpalko, z lesno biomaso ali s kombinacijami različnih virov toplote. Deluje tako, da shranjuje odvečno energijo v času, ko se v grelna telesa dovaja zadostna toplotna energija.

zalogovnik vode