toplotna črpalka
Ogrevanje in hlajenje Toplotne črpalke

Vse o montaži, priklopu in izkoristku toplotne črpalke zemlja voda

  Toplotna črpalka zemlja voda deluje na dva možna načina. Toplotna črpalka zemlja voda ima lahko geosondo v veliki globini. Toplotna črpalka zemlja voda tako črpa toploto, ki je uskladiščena v kamninah globoko v zemlji. Montaža toplotne črpalke poteka tako, da strokovnjak določi, na kateri globini bo omenjena geosonda postavljena. Ta točka je lahko tudi …

Continue Reading