rozeta za dimnik
Dimniki

Rozeta za dimnik, loputa, ventilator – njihove vloge in pomen

Rozeta za dimnik imenovana tudi dilatacijska rozeta je del dimniškega sistema, ki ima pomembno vlogo pri zagotavljanju varnega prezračevanja izolacijskega materiala, ob sočasnem zagotavljanju plinotesnoti. Primerno mesto za namestitev dilatacijske rozete je med zgornjim robom zadnje tuljave dimniškega sistema, pri čemer je vstavljena vsaj 3 cm v notranjost keramične cevi, in pod pokrovom zgornje plošče dimniškega sistema. Na tem mestu dilatacijska rozeta tako služi kot zanesljiv kompenzator morebitne dilatacije šamotnih cevi zaradi visokih temperaturnih razlik, ki so posledica nižjih temperatur v zunanjem okolju. Konstrukcija dilatacijske rozete je narejena iz visoko obstojnih materialov, ki so odporni na visoke temperature. Nerjavna – inox kovina oz pločevina, iz katere je narejena rozeta, je lahko tudi dodatno zaščitena s vročim pocinkanjem ali kakšno drugo obliko površinske obdelave. Razlog tovrstnih površinskih obdelav je ta, da se s tem zagotavlja še večja odpornost na korozijo, kondenzat, prisotnost saj – kreozita in drugih agresivnih kislin, ki nastajajo pri izgorevanju različnih vrst goriv v kuriščih kurilnih naprav.
Poleg omenjenih, pri dimniškem sistemu poznamo tudi »priključno zidno rozeto«, katera je prav tako najpogosteje iz inoxa oz nerjavne kovine in se uporablja z namenom zagotavljanja plinotesnosti pri šamotnh ali keramičnih priključkih kurilnih oz grelnih naprav, kot tudi ob prehodih odvodnih cevi skozi steno. Poleg plinotesnosti ima omenjena priključna zidna rozeta, lahko tudi estetsko vlogo, z različnimi načini obdelave.

rozeta za dimnik

Poleg rozete tudi loputa in/ali ventilator za optimizacijo za dimnika

Vlek, ki je v veliki meri odvisen od temperature v kurilni napravi, dotoka zraka, vremenskih razmer in velikosti, regulacije ter ustreznosti velikosti tuljav, ne more biti konstanten. Ker se vremenske razmere in pogoji za izgorevanje goriva konstantno spreminjajo – lahko z določenimi ukrepi oz pripomočki – npr. ventilator, reguliramo oz optimiziramo vlek. Slab vlek vpliva na to, da se plini, ki nastajajo ob izgorevanju, ne odvajajo. Plini, ki se ne odvajajo, se kopičijo v prostoru in lahko predstavljajo veliko nevarnost za zdravje ljudi, hkrati pa, prisotni v kurišču, »dušijo« ogenj. Nasprotno pa prevelik vlek, omogoča velike energijske izgube zaradi uhajanja toplote, prehitrega in posledično neučinkovitega izgorevanja goriva, katero pa močno obremenjuje celoten kurilni sistem in poveča nevarnost vžiga saj.

Loputa za dimnik je zelo pomembna, saj ima funkcijo regulacije vleka. Narejena je iz materialov enakih kakovosti, kot rozeta. V praksi ta regulacija dejansko pomeni: možnost zniževanja obremenitve kurilne naprave in možnost nastavitve oz regulacije čim bolj optimalnega izgorevanja z optimiziranjem moči vleka. Prav nasprotna pa je funkcija ventilatorja za dimnike, saj s svojim delovanjem, pomagajo ustvarjati pogoje za boljši vlek na način ustvarjanja podtlaka v dimniku in tako služijo kot pomoč pri ustvarjanju vleka oz učinkovitejšemu odvajanju plinov in bolj učinkovito delovanje kurilne naprave. Tovrsten ventilator je dober pripomoček in dobrodošel predvsem v situacijah, ko je odvod plinov moten zaradi nizkega vleka, ki je posledica zračnega tlaka, močnega vetra ali drugih vremenskih pogojev. Vloga ventilatorja za dimnik, pa nikakor ne sme biti kompenzacija oz nadomestilo za nepravilno postavljene kurilne naprave ali neprimernih priključkov oz cevi, ki ne ustrezajo obstoječi kurilni napravi.

Elementi sistema EKOKER in vsebina osnovnega paketa

V našem podjetju OGM-BI d.o.o., smo razvili lasten proizvod –sistem EKOKER, kateri je plod našega strokovnega znanja in dolgoletnih izkušenj na področju ognjevzdržnih materialov. Njegove sistemske komponente so iz vrhunskih materialov, kateri so visoko vzdržljivi in imajo dolgo življenjsko dobo. Kljub tem lastnosti pa so presenetljivo lahki, zato je njihova montaža enostavna in hitra. Naš certificiran sistem ima standardne velikosti premerov cevi 140 mm, 160 mm, 180 mm in 200 mm, katere lahko kombiniramo v enojno ali dvojno gradnjo z zračnikom ali brez. Sestavni deli našega certificiranega sistema – izolacijske plošče, priklopi za kurilne naprave, priključki, konzolne in krovne plošče, rozete, ventilacijske rešetke, itd., v enakih dimenzijah tuljavam, zagotavljajo popolno medsebojno kompatibilnost.

Naš »EKOKER SISTEM« je mogoče izbrati v naslednjih izvedbah in velikostih:

  • enojna izvedba z zračnikom velikosti FI: 14 cm, 16 cm, 18 cm in 20 cm;
  • enojna izvedba z brez zračnika velikosti FI: 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm in 25 cm;
  • dvojna izvedba brez zračnika velikosti FI 14-18 cm, 14-20 cm, 16-18 cm, 16-20 cm, 18-18 cm, 18-20 cm in 20 -20 cm ter
  • dvojna izvedba z zračnikom velikosti FI 14-18 cm, 14-20 cm, 16-18 cm in 16-20 cm.

dimnik tuljava

Predstavljene izvedbe našega sistema EKOKER vključujejo vse potrebne elemente v prilegajočih velikostih, ki so potrebni za postavitev celotnega izbranega sistema: Betonski podstavek, lahki zunanji plašč, osnovni paket, izolacija, cev, priključek za čistilna vrata, priključek za peč 90°, priključek za peč 45°, dimniška kapa – enojna ali dvojna, konzolna plošča, krovna plošča in vratca EKOKER. Poleg omenjenih gradbenih elementov, ki so vključeni v izbrani EKOKER sistem, vključujoči osnovni paket vsebuje: dilatacijsko rozeto, ognjeobstojno lepilo, negorljive izolacijske plošče, vrata za dimnik, ventilacijsko rešetko, keramični podstavek z izpustom kondenza, navodilo za montažo in garancijo. Vsi elementi, ki so navedeni pri posameznem izbranem sistemu EKOKER, skupaj z osnovnim kompletnem zadostujejo za postavitev celotnega sistema, brez potrebne dodatne investicije.