Čistilne naprave za vaše gospodinjstvo – ugodne in zanesljive

Biološke male čistilne naprave se uporabljajo predvsem tam, kjer ni kanalizacije oziroma nimamo možnosti priklopa na javno kanalizacijo, ki bi nato odpadno gospodinjsko vodo odvajala v čistilno napravo. To pomeni, da mora vsako gospodinjstvo, ki nima možnosti priklopa na javno kanalizacijo, samo poskrbeti za čistilno napravo. Zakonodaja, ki ureja področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na področju, kjer ni kanalizacije, se je spremenila ob koncu leta 2015, zato morajo od takrat vsi objekti najkasneje do 31. 12. 2021 vgraditi malo komunalno čistilno napravo. Odlično ponudbo malih čistilnih naprav smo za vas pripravili v podjetju Armex.

cistilna naprava