izdelava dimnikov
Dimniki

Izdelava dimnikov

izdelava dimnikov

Izdelava dimnikov je občutljivo področje, saj gre pri izdelavi dimnikov za vprašanje varnosti in za vprašanje nepotrebnih stroškov. Cena izdelave dimnika se lahko izredno poveča, če je bila izdelava dimnikov opravljena nestrokovno in je potrebno neustrezno zidanje dimnika sanirati. Izdelava inox dimnikov oz. izdelava nerjavečih dimnikov je v primerjavi z izdelavo nekaterih drugih dimnikov enostavnejša. A kljub temu se priporoča, da izdelavo dimnikov iz nerjaveče pločevine prevzame usposobljena oseba. Tudi pri inox dimnikih je treba biti namreč pozoren na celo vrsto podrobnosti, ki lahko ločujejo uspešno izdelavo inox dimnikov od neuspešne.

Izdelava dimnikov za varno uporabo kurilne naprave

izdelava inox dimnikovŠe najpomembneje je, da je izdelava dimnikov opravljena strokovno, ker na ta način preprečimo, da bi prišlo do nepotrebnih varnostnih tveganj. Nižja cena izdelave dimnika in s tem nestrokovna izvedba investitorju navidezno sicer pomenita prihranek, a cena, ki jo bo takšen naročnik plačal v primeru, da gre kaj hudo narobe, bo ekstremna. Dimniki namreč skrbijo za to, da iz bivalnih prostorov odvajamo škodljive emisije. Na drugi strani v dimnik nikakor ne sme vstopiti ogenj, saj se saje lahko vnamejo. Tisti, ki dimnike postavljajo neprofesionalno, pa grešijo predvsem na teh področjih. Zato gre v tem primeru dati prednost varnosti pred prihrankom.

Izdelava inox dimnikov je vsestransko ugodna

Izdelava inox dimnikov je ugodna zaradi razmeroma nizke tudi cena nabavne cene inox cevi za dimnik. Na drugi strani je tudi cena izdelave inox dimnikov ugodna, saj gre za lahke cevi, s katerimi je zelo lahko manipulirati in jih dvigovati. Poleg tega lahko z dimnikom zaradi nizke teže brez težav začnemo tudi v višjih etažah, saj ne potrebujejo temeljenja. Izdelava nerjavečih dimnikov je ugodna tudi zato, ker gre za troslojne dimnike, ki imajo toplotno izolacijo že vgrajeno, zato je izključena nevarnost kondenzacije. Izdelava dimnikov iz nerjaveče pločevine je popularna tudi zato, ker jih lahko brez težav postavimo v zunanjem okolju, saj jih vpliv vremena, padavin in nihanja temperatur skozi letne čase ne bo poškodoval.