Greznice – pravilno upravljanje in redno praznjenje

Greznica ali podzemni zbiralnik je mesto, na katerega iztekajo odpadne vode iz gospodinjstva kadar nimamo na voljo javnega kanalizacijskega priključka. Ko je greznica že vgrajena, moramo redno skrbeti za njeno praznjenje in sicer najmanj enkrat na 3 leta, kar je zapisano v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Razlog za to je dejstvo, da se v greznici nahajajo različne snovi, vključno z ogljikovimi in dušikovimi spojinami ter mikroorganizmi, zato hitro pride do smradu. V kolikor potrebujete načrt greznice, iščete greznice različnih velikosti ali pa imate vprašanja o praznjenju greznice, se lahko obrnete na strokovnjake iz podjetja Armex, saj vam bomo z veseljem svetovali.

Biološka greznica