3d izris
Kuhinja

3d izris

3d izris kuhinje je mogoč preko programa za risanje in izris kuhinje, ki je dostopen preko spletne strani GA+kuhinje.
3d izris omogoča 3d vizualizacijo in izris naših načrtov za kuhinjo in posledično vpliva na boljše načrtovanje izbora in postavitve njenih elementov v prostor.
Program za 3d izris vsebuje predpripravljene sloge. Z izborom predpripravljenega sloga, ki ga želimo vključiti v načrtovanje kuhinje 3d, program za 3d izris naloži elemente izbranega sloga in omogoči program za risanje in izris s pomočjo vizualizacije.
3D program za risanje kuhinj nam omogoča:

  • izbor elementov in gospodinjskih aparatov, ter njihov vnos v prostor,
  • spreminjanje dimenzij elementov in gospodinjskih aparatov, ter spreminjanje njihove postavitve,
  • izbor barv, izvedbe in obdelave elementov,
  • vnos izbranih gospodinjskih pripomočkov in
  • izris načrta postavitve elementov.

Definiranje oblike, tlorisa in mere v 3d načrt prostora

Ko smo izbrali slog kuhinje, katerega bomo uporabili za načrtovanje 3d, nam program za izris kuhinj najprej ponudi možnost, da definiramo obliko ter mere kuhinje vključno z višino njenih sten.
Z vnesenimi merami nam program za izris 3d prikaže prostor, v katerem lahko pričnemo izris kuhinje z vsemi elementi vključno z vrati in okni, katerim določimo položaj in mere ter izberemo različne oblike in dizajn v skladu z izbranim slogom.
Poleg definiranja sloga, oblike, mer prostora, postavitve vrat in oken lahko v program za 3d izris vnesemo obstoječo vodno in elektro instalacijo, ki služita kot izhodiščna točka za postavitev osnovnih elementov.

3d izris

Načrtovanje 3d ter izbor in postavitev kuhinjskih elementov v prostor

Ker so osnovni kuhinjski elementi vezani na vir oz inštalacijo vode in elektrike, je priporočljivo začeti načrtovanje z osnovnimi elementi. Po postavitvi osnovnih elementov, nadaljujemo s pomočjo tlorisa postavitev ostalih elementov, ki povežejo osnovne elemente v celoto ter jih nadgradimo z stenskimi, talnimi in ostalimi elementi.
S pomočjo programa za izris 3d vizualizacije nadaljujemo izbor ostalih elementov, aparatov, pripomočkov, pohištva in celo dekoracije. Tako kot osnovni elementi, so tudi vsi ostali, dizajnirani v skladu z predhodno izbranim slogom kuhinje.
Ves naš izbor in vse možnosti postavitve, lahko ves čas spremljamo preko programa, ki izriše različne poglede, kot so: tloris, pogled od strani in preko 3d vizualizacije kuhinje, tako da dobimo dobro prostorsko predstavo.
Ko smo v programu za 3d izris izbrali elemente in ko nam ustreza 3d vizualizacija prostora, lahko naše načrtovanje shranimo in downloadamo načrt na svoj računalnik. Svoj 3d izris lahko brezplačno strokovno preverimo z izkušenimi svetovalci v GA+kuhinje in si na njegovi podlagi sestavimo našo kuhinjo.

3d program za izris kuhinj